Miljö

Råda El AB, skall genom att aktivt integrera miljöfrågor i hela sin verksamhet, bidra till en bättre livsmiljö för de anställda, för företagets kunder, för samhället och naturen.

Råda El AB har ett upprättat miljöledningssystem. Systemet följer branschanpassningen som Elektriska Installatörsorganisationen EIO upprättade i form av EIO Q - Miljö och baseras på SS-EN ISO 14001.

Miljöpolicy

- Arbetsmiljöpolicy
- Elsäkerhetspolicy
- Alkohol- och drogpolicy

Miljöarbetet kommer att bedrivas i tre huvudområden

1. Företagets miljöpåverkan
Detta omfattar företagets drift i form av anläggningar, transporter och arbetsplatser.

2. Företagets arbetsmiljö
Detta omfattar företagets fasta driftenheter, arbetsplatser i form av entreprenader samt löpande servicearbeten.

3. Produkternas miljöpåverkan
Detta omfattar installationer av eltekniska anläggningar som företaget utför med för i anläggningar ingående produkter liksom hur arbete har utförts.