Historik

Råda El bedrevs tidigare som handelsbolag, men 1969 ombildades företaget till aktiebolag.

Dagsläget

Ca 30 anställda, en omsättning på 40 miljoner och en soliditet på 94%. Aktiebolaget har tilldelats tripple A diplom.

Huvudsaklig inriktning

Installationer inom industrin med tillhörande projektering och uppbyggnad av styrautomatik, apparatskåpsbyggnation och programmering samt övrig elinstallation.

Referenser

Referenslista över våra kunder kan tillhandahållas av oss om så önskas.