Integritetspolicy

1, Vilka är vi?

I enlighet med gällande lagstiftning, inkl. EU:s allmänna förordning om dataskydd agerar vi som personuppgiftsansvarig när vi behandlar dina personuppgifter. Vi ansvarar därmed för när dina personuppgifter används av oss. Om du har några frågor gällande vår behandling av dina personuppgifter vänligen kontakta oss.

2, Vårt åtagande p.g.a. erhållna personuppgifter

Din integritet är viktig för oss och i vår integritetspolicy kommer vi förklara hur vi samlar ni och behandlar dina personuppgifter. Vi jobbar mycket för att skapa och bibehålla en lång och pålitliga affärsrelation och därmed tar vi er integritet på största allvar. Vår policy kan komma att uppdateras efter denna version som skapades 25/5-2018 i samband att Dataskyddsförordningen (GDPR) träde i kraft.

3, Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vid kontakt med oss kommer vi spara dina personuppgifter som är relevanta/nödvändig för att vi ska kunna genomföra det ni önskar av oss.

 • Personlig identifiering: Ditt för- och efternamn, e-post, telefonnummer, din underskrift, personnummer, bank/kontouppgifter, adress och fastighetsbeteckning.
 • Kontaktuppgifter: ditt företags e-postadress, företagsadress, din roll på företaget (befattning), förtagsnummer, och annan likande information.
 • Uppgifter som du anger när du ingår avtal med oss, alltså information som behövs/krävs för att vår affärsrelation skall kunna fullgöras.
 • Användarkontoinformation: så som kundnummer, när du blev kund etc.
 • Finansieringsuppgifter: betalningsinformation från insättningar, upplysningscentraler och övrig information från olika betalningslösningar.
 • Din interaktion med oss: Innehållet i brev, e-post, meddelande från Facebook och Instagram, kontaktformulär eller likande telefonsamtal och sms.

4, Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna utföra vår affärsrelation med dig. 

 • Försäljning
 • Efterlevnad av vår rättsliga skyldigheter
 • Marknadsföring samt information
 • Tvister

Försäljning: Nedan kommer de huvudsakliga syftena till att vi lagrar de uppgifter som härför till försäljning.

Vi använder dina personuppgifter för insamling av dina förfrågningar, beställningar, leveranser, fakturering, betalningar, vidarebefordring till skatteverket av uppgifter som krävs för Rot-ansök m.m. Uppgifter som behövs för att du skall bli fatkurakund, i regel bara kontaktuppgifter.

Betalningstransaktioner, vi delar betalningsuppgifter med banker och andra företag som bearbetar betalningstransaktioner eller upplåter finansieringstjänster.

Efterförsäljning, reklamationer och produktreturer, vi använder dina personuppgifter för returer på grund av produktgaranti, mottagande, registrering och hantering av kundreklamation och/eller produktreturer.

Marknadsföring och information: Vi använder dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig nyheter/information som t.ex. nyhetsbrev om våra produkter/tjänster.

Rättsliga skyldigheter och eventuella tvister: Vi behandlar/delar dina personuppgifter med tredje part när detta krävs för att efterleva våra rättsliga skyldigheter under gällande lagstiftning såsom skyldigheter inom följande:

 • Skatterätt
 • Redovisningsrätt
 • Lagstiftning om bedrägeribekämpning
 • Lagstiftning om kreditriskreducering
 • Försäkringsrätt
 • Arbetsrätt

Vi kan även komma att behandla eller dela dina personuppgifter med tredje part i samband med tvister och för att svara på förelägganden eller beslut från domstolar eller andra myndigheter i samband med rättsliga tvister, eller för att i allmänhet skydda våra rättigheter, vår integritet, vår säkerhet eller egendom.

Rättslig grund: Vi har inte rätt att behandla dina personuppgifter utan giltig anledning, Råda Elektriska AB baserar därför behandlingen av dina personuppgifter på ett antal rättsliga grunder, som beskrivs nedan:

-Vi behöver behandla dina personuppgifter för att fullgöra avtalet med dig som kund. Till exempel: Vid försäljning av varor och tjänster, för att leverera varor som du har beställt och för att underlätta administration. Vi kan även samla in dina innan personuppgift innan du ingår avtal med oss, t.ex. vid prisförfrågan (offerter).

Rättslig förpliktelse. T.ex. för at fullgöra våra lagstadgade skatte- och bokföringsskyldigheter eller för efterlevnad av andra rättsliga av andra rättsligaförpliktelser.

Du har samtyckt till det. T.ex. om du väljer att förse oss med dina personuppgifter och i samband med det godkänt vår behandling av dina personuppgifter i enlighet med denna policy.

-När behandling är nödvändig med hänsyn till våra berättigade intressen (efter intresseavvägning). Detta gäller t.ex. den behandling vi utför för att kunna tillhandahålla attraktiva och konkurrenskraftiga kunderbjudande och skicka erbjudanden on våra produkter och tjänster till dig.

5, Att dela din information och vår relation med andra parter

Vi delar dina personuppgifter om nödvändigt för något av de syften som nämns i paragrafen ”varför vi använder dem”.

Råda Elektriskas personal: Dina personuppgifter kan behandlas av behörig personal inom vår verksamhet som t.ex. försäljnings-, ekonomi och övrig personal som har ingått avtal med dig på bolagetsvägnar.

Tjänsteleverantör: Vi delar dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer såsom it- leverantörer, konsulter inom bokföring/revision. Våra partnerföretag måste följa våra krav gällande datasekretess och säkerhet och har inte tillåtelse att använda personuppgifter de får från oss för något annat syfte.

Handelsleverantörer: Information om dina inköp kan delges våra affärspartners från vilka du har köpt en produkt eller tjänst, t.ex. för leveransändamål och produkttillgänglighet. Våra affärspartners måste följa våra krav gällande datasekretess och säkerhet och har inte tillåtelse att använda personuppgifter de får från oss för något annat syfte.

-Andra mottagare: Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med följande parter. Juridiska myndigheter och andra tillsynsorgan. Parter som är involverade i rättsliga åtgärder, såsom advokater, fordringsägare, försvarsadvokater etc. för att försvara eller utöva våra juridiska rättigheter. Andra tredje parter i händelse av överlåtelse av hela eller delar av verksamheten.

6, Internationella allmänna överföringar av personuppgifter

I de fall då vi kan komma att överföra dina personuppgifter till en plats utanför Sverige och europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder för att upprätthålla högsta möjliga säkerhet vid sådana överföringar i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

7, Lagring av din information

Vi lagrar dina personuppgifter så länge vi behöver för att uppfylla syftena med uppgiftsbehandlingen.

Lagringstiden varierar för olika typer av personuppgifter beroende på:

 • Verksamhetens behov av personuppgifterna
 • De avtalsmässiga kraven och affärspartners krav
 • Rättsliga krav
 • Regler och rekommendationer utfärdade av dataskyddsmyndigheter
 • Råda elektriska kan på förkommen anledning komma att lagra personuppgifter ytterligare tid i specifika fall som t.ex. för att lösa ev. reklamationer eller tvister eller på annat sätt uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

8, Din informations säkerhet

Vi granskar regelbundet de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna som vi tillämpar i våra olika affärs-, informations- och kommunikationssystem för at minimera risk för förlust, missbruk eller obehörig ändring av dina personuppgifter. Vi tillämpar brandväggar och andra säkerhetslösningar som t.ex. antivirus för att skydda vår IT-miljö från intrång och yttre hot. Internt inom bolaget jobbar vi för att personuppgifter ska behandlas med största för sikt.

9, Dina rättigheter

Du har rätt att begära följande hos oss:

-Åtkomst: Du som intressent till oss har rätt att få veta om vi lagrar personuppgifter om dig samt ta del av annan information om hur vi behandlar dem.

-Rättelse och radering: Om du upptäcker att dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller om du anser dem vara irrelevanta kan du begära att få dessa rättade och under vissa oanständigheter kan du även begära att få dessa raderade.

– Motsätta dig behandling: Du har rätt att motsätta dig användning av dina personuppgifter för vissa syften, som t.ex. marknadsföringssyften.

– Portabilitet: I förekommande fall kan du ha rätt att få en kopia eller få en kopia på överförd information till annat företag av personuppgifter som du har lämnat till oss.

– Återkalla samtycke: Du har rätt att när som helst återkalla samtycke som du gett oss gällande användning av dina personuppgifter. Detta omfattar exempelvis samtycke gällande om att ta emot direktmarknadsföring. Ett återkallat samtycke påverka dock inte lagligheten av den behandling som vi utfört på basis av ditt samtycke innan din återkallelse av sådant samtycke.

10, Hur utövar dina rättigheter

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy eller med din begäran om att utöva dina rättigheter. Maila då till info@radael.se.

Cookies

Om Cookies

Råda elektriska AB är ansvarig (personuppgiftsansvarig) för cookies och behandlingen av dina personuppgifter enligt beskrivningen nedan. Denna information om cookies förklarar hur Råda elektriska AB använder cookies för att känna igen dig när du besöker våra webbplatser som länkar till den här informationen.

Vad är en cookie?

Cookies är små textfiler som sparas av webbläsaren och lagras på den enhet du använder för att surfa på internet. När du besöker vår webbplats kan viss information komma att lagras med hjälp av cookies. När vi hänvisar till cookies menar vi första- och tredjepartscookies, spårpixlar och plug-in program samt annan spårningsteknik.

Information som samlas in och varför

Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som exempelvis IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person.

Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Vi kan genom användningen av cookies få information om när och hur länge du besökt vår webbplats, vilken webbplats du besökte innan vår och vilken internetleverantör du använder dig av. Syftet med detta är att optimera ditt besök och ständigt förbättra vår webbplats. Informationen används också för att utvärdera och förbättra eventuell annonsering

 Rättslig grund för användning av cookies

Eftersom webbplatsen inte fungerar utan strikt nödvändiga cookies är den här kategorin cookies alltid tillåtna när du besöker webbplatsen. Den rättsliga grunden för att använda strikt nödvändiga cookies är vårt legitima intresse av att förse dig med en fungerande webbplats.

För funktionella, statistik- och reklamcookies förlitar vi oss på ditt samtycke. När du kommer in på webbplatsen första gången kommer du att se en banner med information om vår användning av cookies och vi ber dig att godkänna användningen av cookies. Du är inte skyldig att samtycka till funktionella, statistik- och reklamcookies för tillgång till webbplatsen, men för vissa tjänster och funktioner krävs användning av cookies och de kan vara begränsade eller oåtkomliga utan ditt samtycke. Du kan välja egna inställningar och återkalla eller ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka på ”Ändra ditt medgivande” längre ner.

Typer av cookies som används på webbplatsen

I huvudsak används två typer av cookies, ”session cookies” och ”permanenta cookies”. Session cookies raderas automatiskt så snart du som användare stänger ner din webbläsare. Permanenta cookies lagras på din enhet för att underlätta framtida besök. Dock tas även permanenta cookies bort efter en viss tid.

På Råda elektriska AB webbplats används förstapartscookies och i viss utsträckning även tredjepartscookies. Alla cookies har en utgivare, vilket visar vem cookien tillhör. Utgivaren är ägaren av den domän som anges i cookien. När du besöker vår webbplats placerar vi cookies på din enhet av olika skäl. Sådana cookies kallas förstapartscookies. Cookies som placeras ut av ett tredjepartsföretag, till exempel sociala medieplattformar eller leverantörer av annonsnätverk eller annonsteknik, kallas tredjepartscookies.

Från Råda elektriska AB synvinkel är användningsområdena för tredjepartscookies desamma som angivits ovan, men i vissa fall används dessa också för tredje parts egna ändamål. De kan till exempel användas för att mäta trafik, avgöra vilka webbplatser du senast besökte eller för riktad marknadsföring på andra webbplatser.

Nedan kan du se vilka slags cookies vi på Råda elektriska AB har på vår webbplats samt få mer information kring dessa.

Ändra medgivande i webbläsaren

Om du inte accepterar användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att den automatiskt nekar lagring av cookies eller informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

Om din webbläsare nekar cookies kan det medföra att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

Du kan stänga av användandet av cookies under fliken inställningar i din webbläsare (se webbläsarnas hjälpsidor för mer information). I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies från webbplatser du besökt.

För mer information om cookies och vad du kan göra för att skydda dina personuppgifter på internet, se följande länk: http://www.youronlinechoices.eu/

Mer information

Du hittar mer information om behandlingen av dina personuppgifter och hur du utövar dina rättigheter i vår Integritetspolicy

Råda El

Råda Elektriska AB
Nonnens Väg 11, 531 62 Lidköping
0510-85860

info@radael.se

Måndag-Fredag 07.00-18.00 • Lördag 10.00-13.00 • Lördagar stängt fr. maj – augusti.