HomeSolceller

Solceller

 

Solpanelernas struktur och garantier

Solpaneler är oftast uppbyggda på en liknande struktur med två skyddande lager och solceller i mitten. Vad dessa lager består av för material kan dock variera och det är viktigt att förstå de olika strukturerna för att välja den bästa lösningen för dina behov.

Glas/Folie paneler

Glas/Glas paneler

Garantier

På GLas/Folie paneler utgörs det övre skyddande lagret av härdat glas medan det undre är av en tunn plastfilm. För att hålla ihop konstruktionen monteras sedan en aluminiumram runt om. Denna design med en plastfilm på baksidan och aluminiumram som bärande konstruktion gör panelen känslig för stötar. Blir ramen snedställd kommer cellerna över tid att ta skada och det finns risk för att värmepunkter uppstår.
Dessutom består denna konstruktionen av tre material som expanderar olika snabbt. Detta skapar spänningar  i konstruktionen och ökar risken för att fukt ska tränga in över tid.
I dessa paneler ersätts plastfilmen på baksidan med  härdat glas, vilket gör konstruktionen betydligt mer stabil. Eftersom att båda sidor av cellerna har samma expanderande material får man ett bättre skydd, och hållbarheten mot tyngd ovanifrån förbättras.

På Glas/Glas paneler blir glaset den bärande konstruktionen och ingen ram behövs. Man brukar ändå använda ram då det underlättar monteringen och minskar installationstiden. 
Eftersom att konstruktionen i sig är tät finns det ingen risk att fukt tränger in i panelen trots att aluminiumramen och glaset kan utvidgas olika mycket vid temperaturskiftningar. 
Solcellstillverkare erbjuder vanligtvis två typer av garantier. Den ena är effektgaranti vilket anger att panelerna ska producera en viss effekt efter x antal år. Utöver det har tillverkarna även en produktgaranti som täcker hårdvaran. Det är viktigt att skilja på dessa garantier eftersom att effektgarantien endast gäller om hårdvaran är intakt.
För Glas/Folie paneler är produktgarantin vanligtvis mellan 10-15 år och effektgarantin mellan 80-90% efter 25 år. Vissa tillverkare, som Leapton och Solitek, erbjuder dock bättre garantier.
Glas/Glas paneler har vanligtvis längre garantier med produktgaranti på 25-30 pr icg effektgaranti på 85-90% efter 25-30 år.

Öka din självförsörjning och minska ditt inköpsbehov .
Med solceller blir du mindre beroende av elmarknadens upp- och nedgångar.

Vi utför kostnadsfria offerter, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Hittas på din elfaktura
Skriv gärna med om ni önskar energilager till anläggningen.
Råda El

Råda Elektriska AB
Nonnens Väg 11, 531 62 Lidköping
0510-85860

info@radael.se

Måndag-Fredag 07.00-18.00 • Lördag 10.00-13.00 • Lördagar stängt fr. maj – augusti.